หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2565  
สมัครผ่านระบบออนไลน์ และรายละเอียดเพิ่มเติม Click>>https://grad.psu.ac.th/th/ 
หรือติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/gradfms.psu/

งานบัณทิตศึกษาวิทยาการจัดการ

งานบัณทิตศึกษาวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวสารล่าสุด