หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคล
เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565

สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/ หรือ

ข้อมูลการรับสมัคร คลิกที่นี่ https://www.fms.psu.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/M.Acc_.-2022.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ

หมายเลขโทรศัพท์ 074-28-7861

งานบัณทิตศึกษาวิทยาการจัดการ

งานบัณทิตศึกษาวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวสารล่าสุด