หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับสมัครบุคคล เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 มกราคม 2565
สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ https://gradmis.psu.ac.th/admission/ หรือ

ข้อมูลการรับสมัคร คลิกที่นี่  https://www.fms.psu.ac.th/wp-content/uploads/2021/10/MPA-2022.pdf

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ
หมายเลขโทรศัพท์ 074-28-7848

งานบัณทิตศึกษาวิทยาการจัดการ

งานบัณทิตศึกษาวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวสารล่าสุด