ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

งานบัณฑิตศึกษาวิทยาการจัดการ ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมรหัส Zoom
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนัชม์อณงต์ ล่องเซ่ง โทรศัพท์ 074-28-7861
หรือ📧 E-mail: thanatanong.l@psu.ac.th
งานบัณทิตศึกษาวิทยาการจัดการ

งานบัณทิตศึกษาวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวสารล่าสุด