ข่าวสารและปฏิทิน

Recent News

ข่าวสารล่าสุด

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 เมษายน 2565
สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://gradmis.psu.ac.th/

ข่าวรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (นานาชาติ) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวรับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

Follow Us

ติดตามเรา