ข่าวสารและปฏิทิน

Recent News

ข่าวสารล่าสุด

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่บัดนี้ – 31 มกราคม 2565
สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://gradmis.psu.ac.th/

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุพงษ์ โพธิพิรุฬห์ เนื่องในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจำ คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย ม.อ.

Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

Follow Us

ติดตามเรา