ข่าวสารและปฏิทิน

Recent News

ข่าวสารล่าสุด

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 เมษายน 2565
สมัครผ่านระบบออนไลน์ https://gradmis.psu.ac.th/

ข่าวสาร

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ และ น.ส.ธัญอร ยอดอุดม ได้รับมอบเกียรติบัตรจากบัณฑิตวิทยาลัย ในที่ประชุมคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย

Calendar

ปฏิทินกิจกรรม

Follow Us

ติดตามเรา